QORVO

QORVO公司成立于1985年,通过向全球主要通信公司提供高性能的射频模块、元件和晶圆代工服务,达到“连接数码世界,贯通全球网络”的理念。公司是美国国防高级研究计划署3年计划的重要参与者,主导开发高级氮化镓(GaN)放大器,并为美国主要国防及航天承包商提供砷化镓产品。

型号 : QORVO
品牌 : QORVO
价格 : ¥
尺寸 :
TriQuint公司的放大器包括下列类型:
驱动放大器                             功率放大器
增益模块放大器                      功率放大器模块
高功率放大器                          可变增益放大器
低噪声放大器                          宽带放大器

优势型号推荐:
低噪声放大器(LNA):TGA4040     TGA2594     TGA2595     TGA2239     
带通滤波器(BPF):        885007        885008         885009