E2V

e2v 拥有 20 多年设计、开发和制造高性能数据转换器的丰富经验,产品的延时可低至5ns、通达可达4个、在微波频段的信噪比可达到最低,产品的尖端封装技术可以极度简化客户的设计。

型号 : E2V
品牌 : E2V
价格 : ¥
尺寸 :
产品类别
1. 射频功率解决方案
2. 高性能成像解决方案
3. 高可靠性半导体解决方案

常做型号举例
EV10AQ190AVTPY          EV8AQ160CTPY          
AT84AS001CTPY             PC8265AMTPUMHBC等